Tietosuojaseloste

Tämä sivusto käyttää Facebook-applikaatioita (ks. https://developers.facebook.com/) Facebook- ja Instagram-julkaisujen näyttämiseen etusivulla. Tämä suoritetaan palvelimella ennen sivun sisällön lähettämistä käyttäjälle, eikä siinä käytetä millään tavalla käyttäjän tietoja. Ainoastaan julkaisujen kuvat käyttäjän selain hakee suoraan Facebookin ja Instagramin palvelimilta. Tällöin Instagram ja Facebook saavat perustiedot käyttäjän selaimesta (ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/HTTP#Sivun_hakeminen).

This website uses Facebook applications (look https://developers.facebook.com/) to show Facebook and Instagram posts on the front page. This is performed on the server before the content of the page is sent to the user and it doesn’t use the data of the user in any way. The web browser of the user downloads only the pictures of the posts from servers of Facebook and Instagram. Then Instagram and Facebook get basic information of the web browser of the user (look https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol#Request_message).

Google Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Lisäksi Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja Google Analyticsin käytöstä.