Maksut

Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta lähetetään lasku sähköpostilla tai paperilla Kuksa-jäsenrekisterissä valitun laskutustavan mukaan. Tervaksentekijöiden omista maksuista lähetetään sähköpostilaskuja. Laskut löytyvät myös Kuksasta lapsen tai huoltajan tiedoista Laskut-välilehdeltä. Laskut näkyvät maksamattomina siihen asti, että laskun lähettänyt organisaatio tuo suoritukset pankista Kuksaan. Suomen Partiolaiset tekee tämän jokseenkin päivittäin, Tervaksentekijät harvemmin.

Suomen Partiolaisten jäsenmaksu

Kaikilla jäsenillä tulee olla maksettuna Suomen Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin yhteinen jäsenmaksu. Maksuun sisältyvät partiovakuutus (partiotapahtumissa ja -kokouksissa voimassa oleva toissijainen tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutus), osallistumisoikeus piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin sekä 1-jäsenillä jäsenlehdet. Lisätietoa jäseneduista löytyy täältä. Osallistumismaksuista tiedotetaan kunkin tapahtuman kohdalla erikseen.

Kaikki 17 vuotta täyttäneet partiolaiset ja yksi partiolainen perheestä, josta on vain alle 17-vuotiaita jäseniä, ovat 1-jäseniä, joiden jäsenmaksu on reilu 60 euroa. Perheen muut alle 17-vuotiaat jäsenet ovat 2-jäseniä, joiden jäsenmaksu on noin 50 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään uusille jäsenille parin viikon sisällä liittymisestä ja vanhoille jäsenille joka vuosi marraskuussa. Alle 15-vuotiaille jäsenmaksulasku lähetetään paperisena, paitsi jos jäsenrekisteri Kuksaan on merkitty maksajaksi huoltaja. 15 vuotta täyttäneille ja huoltajille jäsenmaksut lähetetään sähköpostiin, jollei muuta laskutustapaa ole valittu.

Suomen Partiolaisten jäsenmaksut ja suurtapahtumien laskut on mahdollista tilata e-laskuina verkkopankkiin. Hakekaa laskuttajaa nimellä Suomen Partiolaiset. Tämän jälkeen kysytään jäsennumeroa, johon täysi-ikäiset partiolaiset syöttävät oman jäsennumeronsa. Alaikäisten partiolaisten huoltajat syöttävät oman asiakasnumeronsa, EIVÄT lapsen jäsennumeroa. E-laskutilaus ei vaikuta millään tavalla omalle lippukunnalle suoritettaviin maksuihin. Ne maksetaan edelleen Tervaksentekijöiden tilille sähköpostilaskujen mukaisesti.

Jäsenmaksusta on mahdollista hakea vapautusta ennen laskun eräpäivää. Lisätietoa ja ohjeet jäsenmaksuvapauksen hakemisesta. Vapautus on voimassa vuoden kerrallaan. Jokaisella jäsenellä tulee olla jäsenmaksu maksettuna tai vapautus haettuna.

Liittymismaksu

Liittymismaksu 30 euroa maksetaan vain kerran lippukuntaan liityttäessä, ja se menee suoraan lippukunnalle. Liittymismaksulla katetaan huivi, huivimerkki, partiopaidan vasemman hihan merkit, maatunnus, kaikki suoritettavat merkit sekä Sudenpennun Jäljet -kirja ja seikkailijoiden ja tarpojien suorituskortit. Huivin ja muut materiaalit saa joko esittämällä kololla maksukuitin tai nimilistan perusteella, kun rahastonhoitaja ajoittain listaa liittymismaksun maksaneet tiliotteista. Liittymismaksusta lähetetään lasku uusille jäsenille. Laskun eräpäivä on suuntaa-antava, mutta huivia ym. ei saa ennen kuin maksu on maksettu. Liittymismaksua ei peritä aikuisena liittyviltä.

Mikäli liittymismaksuun liittyen tulee kysyttävää, kannattaa olla yhteydessä rahastonhoitajaan rahastonhoitaja at lista.terte.partio.net. Liittymismaksusta voi hakea vapautusta samalla tavalla kuin kausimaksusta, ks. alempaa.

Tapahtumien osallistumismaksut

Retkistä, leireistä ja muista tapahtumista kerätään erillistä osallistumismaksua, jolla katetaan lähinnä ruoka- ja ohjelmakuluja. Tervaksentekijöiden retket (viikonloppu) maksavat n. 15-30 euroa, leirit, joiden pituus vaihtelee neljästä päivästä viikkoon, maksavat noin 10 e / leirivuorokausi. Vanhemmat ikäkaudet (tarpojat ja sitä vanhemmat) käyvät vaelluksilla kauempanakin, jolloin hinta muokkaantuu täysin matkakustannuksista ja ruokakuluista jotka jaetaan osallistujien kesken tasan. Tapahtumien osallistumismaksuista lähetetään sähköpostilaskut. Käytössä on myös kausimaksu, jolla on mahdollista maksaa kaikki kauden tapahtumat kerralla. Maksuvapautusten hakemiseen ohjeet sivun lopussa.

Kausimaksu

Tapahtumien osallistumismaksut on mahdollista maksaa halutessaan kausimaksulla. Kesäleiri ja suurtapahtumat eivät sisälly kausimaksuun.

Kausimaksukausia on kaksi: syyskausi (syys-joulukuu) ja kevätkausi (tammi-toukokuu), minkä lisäksi kesän (kesä-elokuu) tapahtumat kuten kesäleirit maksetaan yksittäin kuten tähänkin asti.

Kausimaksu ei ole käytössä kaudella 21-22.

Maksaminen

Kausimaksun laskutusta varten tehdään puolivuosittain Kuksa-tapahtuma, jonka ilmoittautumislinkki jaetaan kausimaksutiedotteessa ja tällä sivulla. Lapsi ilmoitetaan osallistujaksi tähän tapahtumaan. Rahastonhoitaja lähettää tapahtumaan ilmoitettujen lasten huoltajille sähköpostilaskuja viikon tai parin välein. Lapsen voi ilmoittaa kausimaksuun kuuluviin tapahtumiin, vaikkei olisi vielä saanut kausimaksulaskua.

Ilmoitettaessa lasta tapahtumiin valitaan ilmoittautumislomakkeelta Kausimaksu 0 euroa. POIKKEUKSENA ne aluejärjestön ja piirin tapahtumat, joihin ilmoittaudutaan suoraan järjestäjälle eikä Tervaksentekijöiden kautta. Tällöin lomakkeella näkyy kohta Maksaja Tervaksentekijät ry (10000024). Lomakkeelta valitaan tavallinen osallistumismaksu, ja piiri lähettää siitä laskun Tervaksentekijöille.

Tapahtumat ja hinnat

Kausimaksu ei ole käytössä kaudella 21-22.

Kausimaksun maksavien tulee ilmoittautua syyskuun loppuun mennessä kausimaksunlaskutustapahtumaan ja odottaa sähköpostilaskua.

Sudenpentujen (Ranskanperunat ja Kettukarkit Vuoreksessa, Voikukat ja Dumlet Hervannassa sekä Tikkarit Hallilassa) kausimaksuun sisältyy

  • syysretki 1.-3.11. Pajaniemessä Lempäälässä, yksinään 25 €
  • Tampereen Partiolaisten Tiedelauantait 28.9., 26.10. ja 30.11., yksinään 5 €/kerta
  • Hämeen Partiopiirin sudenpentutapahtuma LYSTI Ylöjärvellä la 9.11., yksinään 15 €

Seikkailijoiden (Metrilakut, Nokkoset ja sisuryhmä Seeprat) kausimaksuun sisältyy

  • syysretki 1.-3.11. Pajaniemessä Lempäälässä, yksinään 25 €
  • Tampereen Partiolaisten Tiedelauantait 28.9., 26.10. ja 30.11., yksinään 5 €/kerta
  • Hämeen Partiopiirin seikkailijakisa Meno Länsi-Tampereella 5.10., yksinään 15 €

Tarpojien (Missä X ja Siankärsämöt) kausimaksuun sisältyy

  • syysretki 1.-3.11. Pajaniemessä Lempäälässä, yksinään 25 €
  • Tampereen Partiolaisten Tiedelauantait 28.9., 26.10. ja 30.11., yksinään 5 €/kerta
  • erätaitoretki 14.-15.9., yksinään 15 €
  • tarpojien taitopäivä 19.-20.10., yksinään 15 €

Lippukunta maksaa osallistumismaksut seikkailijoiden ja tarpojien Harhahetki-kisaan su 29.9. Tampereella.

Vapautuksen hakeminen lippukunnan omista maksuista

Vaikka pyrimme pitämään tapahtumien osallistumismaksut kohtuullisina, ymmärrämme että ajoittain nekin voivat olla suuria perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden, emmekä halua että kukaan joutuu jättämään tapahtumia väliin sen takia. Kausimaksun myötä voimme tarjota aiempaa helpomman tavan päästä mukaan, ja yhdellä kertaa saa hoidettua koko kauden tapahtumat.

Maksuista voi hakea vapautusta vapaamuotoisella sähköpostilla, joka lähetetään osoitteeseen lpkj ät lista.terte.partio.net. Hallitus käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja ilmoittaa hakijoille päätöksestä.

Hakemuksessa tulisi olla seuraavat tiedot:
1. Mistä maksusta haetaan vapautusta (liittymismaksu, kausimaksu vai tapahtumamaksu)
2. Haetaanko vapautusta koko summasta vai osasta summaa
3. Kenelle vapautusta haetaan (=lapsen nimi)
4. Lyhyet perustelut
5. Hakijan yhteystiedot (=huoltajan tiedot)

Lisätietoja saa lippukunnanjohtajalta. Yhteystiedot