Maksut

Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta lähetetään lasku sähköpostilla tai paperilla. Tervaksentekijöiden omista maksuista ei lähetetä erikseen laskuja, vaan niiden suuruus ja maksuohjeet ilmoitetaan kausimaksutiedotteessa, tapahtumatiedotteissa, tervetuloa jäseneksi -viestissä jne.

Suomen Partiolaisten jäsenmaksu

Kaikilla jäsenillä tulee olla maksettuna Suomen Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin yhteinen jäsenmaksu. Maksuun sisältyvät partiovakuutus (partiotapahtumissa ja -kokouksissa voimassa oleva toissijainen tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutus), osallistumisoikeus piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin sekä 1-jäsenillä jäsenlehdet. Lisätietoa jäseneduista löytyy täältä. Osallistumismaksuista tiedotetaan kunkin tapahtuman kohdalla erikseen.

Perheen ensimmäinen partiolainen ja kaikki 17 täyttäneet ovat 1-jäseniä, joiden jäsenmaksu on n. 60 euroa. Perheen muut jäsenet ovat 2-jäseniä, joiden jäsenmaksu on vajaa 50 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään uusille jäsenille parin viikon sisällä liittymisestä ja vanhoille jäsenille joka vuosi marraskuussa. Alle 15-vuotiaille jäsenmaksulasku lähetetään paperisena, paitsi jos jäsenrekisteri Kuksaan on merkitty maksajaksi huoltaja. 15 vuotta täyttäneille ja huoltajille jäsenmaksut lähetetään sähköpostiin.

Suomen Partiolaisten jäsenmaksut ja suurtapahtumien laskut on mahdollista tilata e-laskuina verkkopankkiin. Hakekaa laskuttajaa nimellä Suomen Partiolaiset. Tämän jälkeen kysytään jäsennumeroa, johon täysi-ikäiset partiolaiset syöttävät oman jäsennumeronsa. Alaikäisten partiolaisten huoltajat syöttävät oman asiakasnumeronsa, EIVÄT lapsen jäsennumeroa. E-laskutilaus ei vaikuta millään tavalla omalle lippukunnalle suoritettaviin maksuihin. Ne maksetaan edelleen Tervaksentekijöiden tilille viestillä ”Maksun aihe, lapsen nimi”.

Jäsenmaksusta on mahdollista hakea vapautusta lähettämällä Hämeen Partiopiirin toiminnanjohtajalle vapaamuotoinen hakemus ennen laskun eräpäivää. Lisätietoa ja ohjeet jäsenmaksuvapauksen hakemisesta. Vapautus on voimassa vuoden kerrallaan. Jokaisella jäsenellä tulee olla jäsenmaksu maksettuna tai vapautus haettuna.

Liittymismaksu

Liittymismaksu maksetaan vain kerran lippukuntaan liityttäessä, ja se menee suoraan lippukunnalle. Liittymismaksulla katetaan huivi, huivimerkki, partiopaidan vasemman hihan merkit, maatunnus, kaikki suoritettavat merkit sekä Sudenpennun Jäljet -kirja ja seikkailijoiden ja tarpojien suorituskortit. Huivin ja muut materiaalit saa joko esittämällä kololla maksukuitin tai nimilistan perusteella, kun rahastonhoitaja ajoittain listaa liittymismaksun maksaneet tiliotteista.

Maksuohjeet:
Saaja: Tervaksentekijät ry
Tilinro: IBAN: FI58 4108 0010 3690 26
Summa: 30 e
Viesti: Liittymismaksu, lapsen nimi

Mikäli liittymismaksuun liittyen tulee kysyttävää, kannattaa olla yhteydessä rahastonhoitajaan rahastonhoitaja at lista.terte.partio.net. Liittymismaksusta voi hakea vapautusta samalla tavalla kuin kausimaksusta, ks. alempaa.

Tapahtumien osallistumismaksut

Retkistä, leireistä ja muista tapahtumista kerätään erillistä osallistumismaksua, jolla katetaan lähinnä ruoka- ja ohjelmakuluja. Tervaksentekijöiden retket (viikonloppu) maksavat n. 30 euroa, leirit, joiden pituus vaihtelee neljästä päivästä viikkoon, maksavat noin 10 e / leirivuorokausi. Vanhemmat ikäkaudet (tarpojat ja sitä vanhemmat) käyvät vaelluksilla kauempanakin, jolloin hinta muokkaantuu täysin matkakustannuksista ja ruokakuluista jotka jaetaan osallistujien kesken tasan. Jollei toisin ilmoiteta, maksut maksetaan lippukunnan tilille FI58 4108 0010 3690 26 viestillä Lapsen nimi, maksettava tapahtuma. Käytössä on myös kausimaksu, jolla on mahdollista maksaa kaikki kauden tapahtumat kerralla. Maksuvapautusten hakemiseen ohjeet sivun lopussa.

Kausimaksu

Tapahtumien osallistumismaksut on mahdollista maksaa halutessaan kausimaksulla. Kesäleiri ja suurtapahtumat eivät sisälly kausimaksuun.

Kaudet, tapahtumat ja hinnat

Kausimaksukausia on kaksi: syyskausi (syys-joulukuu) ja kevätkausi (tammi-toukokuu), minkä lisäksi kesän (kesä-elokuu) tapahtumat kuten kesäleirit maksetaan yksittäin kuten tähänkin asti.

Jos syksyn 2018 tapahtumat haluaa maksaa kausimaksulla, se tulee maksaa ke 19.9 mennessä lippukunnan tilille FI58 4108 0010 3690 26. (Huomaa muuttunut tilinumero!) Viestiksi ’Kausimaksu syksy 2018, lapsen nimi’.

Sudenpentujen (Kärpässienet Hallilassa, Rusakkonuljaskat ja uusi lauma Vuoreksessa, Voikukat Hervannassa) kausimaksu on 35 € ja siihen sisältyy

 • Tervaksentekijöiden syysretki 19.-21.10., yksinään 25 €
 • Tampereen Partiolaisten Tiedelauantait 22.9., 27.10. ja 1.12., yksinään 5 €/kerta
 • Hämeen Partiopiirin sudenpentutapahtuma Mäntässä la 17.11., yksinään 20 €

Seikkailijoiden (Nokkoset, Maatähdet, sisuryhmä Seeprat) kausimaksu on 35 € ja siihen sisältyy

 • Tervaksentekijöiden syysretki 19.-21.10., yksinään 25 €
 • retki seikkailijoille ja sitä vanhemmille, 26.-28-10., yksinään 25 €
 • Hämeen Partiopiirin seikkailijakisa la 6.10. Nokialla, yksinään 20 €
 • Tampereen Partiolaisten Tiedelauantait 22.9., 27.10. ja 1.12., yksinään 5 €/kerta

Tarpojien (Siankärsämöt, Kalat Majoneesissa) kausimaksu on 35 € ja siihen sisältyy

 • Tervaksentekijöiden syysretki 19.-21.10., yksinään 25 €
 • retki seikkailijoille ja sitä vanhemmille, 26.-28-10., yksinään 25 €
 • Tampereen Partiolaisten Tiedelauantait 22.9., 27.10. ja 1.12., yksinään 5 €/kerta
 • Tarpojien Taitopäivä MinäMinä (http://hp.partio.fi/minamina) Orivedellä la 3.1., yksinään 15 €

Lippukunta maksaa osallistumismaksut seikkailijoiden ja tarpojien Harhahetki-kisaan su 23.9. Tampereella.

Maksaminen

Kausimaksu tulee maksaa lippukunnan tilille ke 19.9. mennessä. Sen jälkeen mahdollisesti saapuvat maksusuoritukset palautetaan maksajalle, ja sen jälkeen tulee maksaa tapahtumat yksittäin osallistumisen yhteydessä. IBAN: FI58 4108 0010 3690 26 ja maksun viestiksi ”Kausimaksu syksy 2018, lapsen nimi”. Maksuvapautusten hakemiseen ohjeet sivun lopussa.

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Kuksa-ilmoittautumislinkin kautta. Kaikkien tulee ilmoittautua tapahtumiin riippumatta siitä, onko maksanut kausimaksun.

Peruminen

Kausimaksun maksaneiden osalta noudatetaan seuraavanlaisia käytäntöjä:

  • Mikäli ilmoittautumista ei peruta kolmea arkipäivää ennen tapahtumaa taikka perustellusta syystä sen ja tapahtuman välillä, laskutetaan sakkomaksuna 50% kyseisen tapahtuman osallistumismaksusta.

Mikäli ilmoittautuminen halutaan peruuttaa ’muusta perustellusta syystä’, tulee lippukunnanjohtajalle toimittaa kirjallinen (paperi käy siinä missä sähköpostikin) hakemus tapahtumamaksun palauttamisesta. Hallitus käsittelee kaikki hakemukset ja ilmoittaa päätöksensä hakijalle.

Tapahtumailmoittautumisten perumisessa noudatetaan seuraavanlaisia käytäntöjä maksettaessa tapahtumat erikseen:
 • Peruttaessa ilmoittautuminen viimeistään kolmea arkipäivää ennen tapahtumaa osallistumismaksu palautetaan täysimääräisenä
 • Peruttaessa ilmoittautuminen myöhemmin osallistumismaksu palautetaan vain
  • Lääkärin- tai sairaanhoitajan todistuksella
  • Mikäli peruuttajan tilalle saadaan uusi osallistuja
  • Muusta perustellusta syystä

Mikäli ilmoittautuminen halutaan peruuttaa ’muusta perustellusta syystä’, tulee lippukunnanjohtajalle toimittaa kirjallinen (paperi käy siinä missä sähköpostikin) hakemus tapahtumamaksun palauttamisesta. Hallitus käsittelee kaikki hakemukset ja ilmoittaa päätöksensä hakijalle.

Vapautuksen hakeminen lippukunnan omista maksuista

Vaikka pyrimme pitämään tapahtumien osallistumismaksut kohtuullisina, ymmärrämme että ajoittain nekin voivat olla suuria perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden, emmekä halua että kukaan joutuu jättämään tapahtumia väliin sen takia. Kausimaksun myötä voimme tarjota aiempaa helpomman tavan päästä mukaan, ja yhdellä kertaa saa hoidettua koko kauden tapahtumat.

Maksuista voi hakea vapautusta vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla, joka toimitetaan joko sähköpostitse lpkj@lista.terte.partio.net tai paperisena kolon postilaatikkoon tai oman ryhmän johtajalle maksun eräpäivään mennessä. Hallitus käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja ilmoittaa hakijoille päätöksestä.

Hakemuksessa tulisi olla seuraavat tiedot:
1. Mistä maksusta haetaan vapautusta (liittymismaksu, kausimaksu vai tapahtumamaksu)
2. Haetaanko vapautusta koko summasta vai osasta summaa
3. Kenelle vapautusta haetaan (=lapsen nimi)
4. Lyhyet perustelut
5. Hakijan yhteystiedot (=huoltajan tiedot)
Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse lippukunnanjohtajalle lpkj at lista.terte.partio.net tai jättää paperisena oman ryhmän johtajalle tai kolon postilaatikkoon tai postittaa osoitteeseen
Partiolippukunta Tervaksentekijät ry
Elementinpolku 13/Kerhotila
33720 Tampere

Lisätietoja saa lippukunnanjohtajalta. Yhteystiedot

Partiovakuutus

Partiovakuutus on partiotapahtumissa ja -kokouksissa voimassa oleva toissijainen tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutus. Lisätietoa vakuutuksesta löytyy täältä ja täältä.

Vakuutus on voimassa

 • Partioon tutustujalla kolmessa ensimmäisessä ryhmän kokouksessa (Partioon tutustumisen periaatteet)
 • Uudella jäsenellä liittymisestä jäsenmaksulaskun eräpäivään
 • Jäsenmaksunsa maksaneella 1-jäsenellä tai 2-jäsenellä
 • Jäsenmaksuvapauksen saaneella jäsenellä